دكتر احمد وصال

پزشکان مرکز

فوق تخصص قلب کودکان , دکتر احمد وصال

فوق تخصص قلب كودكان

– داراي بورد فوق تخصصي

– داراي فلوشيپ اينترونشن قلب كودكان و بيماريهاي مادرزادي قلب

– برای اطلاعات بیشتر میتوانید به وبسایت دکتر وصال مراجعه کنید.

تحصیلات

  • Fellowship of Interventional Pediatric Cardiology, Shaheed Rajaie Cardiovascular Medical Center ,Iran University of Medical Science, Tehran –Iran.(2014-2015)
  • Board eligible in Pediatric Cardiology Subspecialty in 2012
  • Board Certification: Subspecialty in Pedatric Cardiology, Shaheed Rajaie Cardiovascular Medical Center ,Iran University of Medical Science, Tehran –Iran.(2009-2012 )
  • Board eligible in Pediatric Specialty in 2002
  • Board Certification: Specialty in Pediatric,Shaheed Beheshti University of Medical Science ,Tehran,Iran(1999-2002)

مراکز درمانی

دکتر احمد وصال در مراکز درمانی ذیل مشغول به فعالیت می باشند :

  • بيمارستان عرفان
  • مركز قلب جنين وكودك اميد

پزشکان مجرب مرکز قلب

فوق تخصص قلب کودکان , دکتر احمد وصال

– فوق تخصص قلب كودكان

– داراي بورد فوق تخصصي

– داراي فلوشيپ اينترونشن قلب كودكان و بيماريهاي مادرزادي قلب

مشاهده پروفایل

فوق تخصص قلب کودکان , دکتر حسن زماني

– فوق تخصص قلب كودكان

– داراي بورد فوق تخصص

– اينترونشنال کاردیولوژیست

مشاهده پروفایل

دکتر محمدرضا خلیلیان

– فوق تخصص قلب كودكان

– دانشیار علوم پزشکی دانشگاه شهید بهشتی تهران

– داراي بورد فوق تخصصي

– اينترونشنال کاردیولوژیست

مشاهده پروفایل