دكتر محمدرضا خليليان

پزشکان مرکز

دکتر محمدرضا خلیلیان

دكتر محمدرضا خليليان

فوق تخصص قلب كودكان

– دانشیار علوم پزشکی دانشگاه شهید بهشتی تهران

– داراي بورد فوق تخصصی

– اينترونشنال کاردیولوژیست

– عضو انجمن قلب کودکان اروپا (AEPC)

تحصیلات و سوابق کاری

  • 2014- …….: Associate professor, Pediatric cardiologist, Department pf pediatrics, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran
  • Assistant professor, Pediatric cardiologist, Department of Pediatrics, Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran : 2011-2014
  • 2008-2011: pediatric cardiology, Department Of pediatric cardiology, School Of medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran. Six month rotation experience in Shaheed Rajaei cardiovascular medical and research center and children’s medical center
  • 2003-2006: pediatrician, Department of pediatric, School of medicine, Shaheed Beheshti University of Medical Science, Tehran, Iran.
  • 1992-2000: general medicine, School Of medicine, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran.

مراکز درمانی

دکتر محمدرضا خليليان در مراکز درمانی ذیل مشغول به فعالیت می باشند :

  • مرکز قلب کودک و جنین امید
  • کلینیک تخصصی کودکان ایران
  • بیمارستان مدرس
  • بیمارستان مفید
  • بیمارستان عرفان

پزشکان مجرب مرکز قلب

فوق تخصص قلب کودکان , دکتر حسن زماني

– فوق تخصص قلب كودكان

– داراي بورد فوق تخصص

– اينترونشنال کاردیولوژیست

مشاهده پروفایل

دکتر محمدرضا خلیلیان

– فوق تخصص قلب كودكان

– دانشیار علوم پزشکی دانشگاه شهید بهشتی تهران

– داراي بورد فوق تخصصي

– اينترونشنال کاردیولوژیست

مشاهده پروفایل

فوق تخصص قلب کودکان , دکتر احمد وصال

– فوق تخصص قلب كودكان

– داراي بورد فوق تخصصي

– داراي فلوشيپ اينترونشن قلب كودكان و بيماريهاي مادرزادي قلب

مشاهده پروفایل