دکتر حسن زمانی

پزشکان مرکز

فوق تخصص قلب کودکان , دکتر حسن زماني

دکتر حسن زمانی

فوق تخصص قلب كودكان

– داراي بورد فوق تخصصي

– اينترونشنال کاردیولوژیست

مراکز درمانی

دکتر حسن زمانی در مراکز درمانی ذیل مشغول به فعالیت می باشند :

  • مركز قلب جنين و كودك اميد
  • بيمارستان عرفان نيايش
  • بيمارستان مدرس

پزشکان مجرب مرکز قلب

فوق تخصص قلب کودکان , دکتر حسن زماني

– فوق تخصص قلب كودكان

– داراي بورد فوق تخصص

– اينترونشنال کاردیولوژیست

مشاهده پروفایل

دکتر محمدرضا خلیلیان

– فوق تخصص قلب كودكان

– دانشیار علوم پزشکی دانشگاه شهید بهشتی تهران

– داراي بورد فوق تخصصي

– اينترونشنال کاردیولوژیست

مشاهده پروفایل

فوق تخصص قلب کودکان , دکتر احمد وصال

– فوق تخصص قلب كودكان

– داراي بورد فوق تخصصي

– داراي فلوشيپ اينترونشن قلب كودكان و بيماريهاي مادرزادي قلب

مشاهده پروفایل