پرسیدن سوال جدید

پرسش از پزشک فوق تخصص قلب اطفال

توجه داشته باشید که تصاویر اکو ، نسخه و سایر فایل های ارسالی فقط توسط پزشک قابل مشاهده است و به سایر کاربران سایت نمایش داده نمیشوند.

 

فایل‌های مجاز: : jpg, pdf, zip, png, mp4

اضافه کردن یک فایل دیگر
18+2=