پزشکان مرکز

فوق تخصص قلب کودکان , دکتر حسن زماني

– فوق تخصص قلب كودكان

– داراي بورد فوق تخصص

– اينترونشنال کاردیولوژیست

مشاهده پروفایل

فوق تخصص قلب کودکان , دکتر احمد وصال

– فوق تخصص قلب كودكان

– داراي بورد فوق تخصصي

– داراي فلوشيپ اينترونشن قلب كودكان و بيماريهاي مادرزادي قلب

مشاهده پروفایل

دکتر محمدرضا خلیلیان

– فوق تخصص قلب كودكان

– دانشیار علوم پزشکی دانشگاه شهید بهشتی تهران

– داراي بورد فوق تخصصي

– اينترونشنال کاردیولوژیست

مشاهده پروفایل